Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků eshopu H-DEKOR


Tyto podmínky ochrany osobních údajů určují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele eshopu na adrese www.h-dekor.cz (dále pouze poskytovatel , správce osobních dat, prodávající) a zákazníka (dále pouze zákazník, objednatel, subjekt údajů). Tyto všeobecné podmínky vycházejí ze zákona 101/200 Sb a nařízení EU o GDPR.

Při obchodním styku ve smyslu objednání ušití daného produktu na zakázku, dodávky zboží, realizace jiné služby anebo řešení dotazů a požadavků zákazníků, dochází k evidenci údajů o zákazníkovi a jeho kontaktních osobách v rozsahu , uvedeném níže.

Samotné prohlížení nabídky eshopu nevyžaduje poskytování osobních údajů a ani žádné jiné registrace, pouze pro vyšší pohodlí zákazníků jsou používány soubory cookies.


A. Vymezení pojmů

1) Správce osobních údajů - provozovatel eshopu www.h-dekor.cz  (dále pouze eshop)
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice, IČO 76372821

2) Subjekt osobních údajů  - spotřebitel ve smyslu NOZ, podnikatel ve smyslu NOZ jako fyzická osoba a zodpovědné kontaktní osoby zákazníka jako právnické osoby nebo jako podnikatele fyzické osoby, jejichž součinnost je potřebná jak pro realizaci objednaného zboží, ušití zboží nebo jiné služby, tak pro řešení poptávky-nabídky nebo jiného upřesnění požadavku zákazníka.

3) Technický zpracovatel osobních údajů - totožný se srpávcem osoboních údajů. Data jsou uchovávána na zodpovědnost tohoto zpracovatele a jsou na území EU.

4) Obchodní zpracovatel osobních údajů - z důvodů účetních, daňových a ekonomických je zpracovatelem osobních údajů rovněž Správce osobních údajů, pouze však u subjektů údajů, kde došlo k realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a/nebo údajů souvisejících s korespondencí se subjektem údajů při řešení jeho dotazů a požadavků.

Částečným obchodním zpracovatelem osobních údajů je také přepravce, který realizuje fyzické doručení předmětu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo zákazníkovi.

 

B. Rozsah zpracovávaných osobních údajů a důvod jejich vzniku

1) Zákonný důvod - zpracování požadavku objednatele, realizace předmětu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, poskytnutí služby - spravovány a zpracovávány jsou potřebné kontaktní údaje zákazníka, tj. adresa fakturační, adresa dodací, kontaktní telefonní číslo a kontaktní emailová adresa. Ke zpracování těchto údajů není potřeba odděleného souhlasu subjektu údajů, podle nařízení EU o GDPR platí, že odesláním požadavku, poptávky nebo objednávky na realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, případně odesláním žádosti o zaslání vzorků látek nebo jiného obsahu zdarma, subjekt údajů dává toto svolení pro výše uvedené údaje automaticky.

2) Zákonný důvod - doba uchovávání osobních údajů - osobní údaje z důvodů účetních, daňových a ekonomických jsou uchovávány podle platných zákonných lhůt, daných jinými zákony (zejména daňové zákony a účetní předpisy a zákon 89/2012 Sb Občanský zákoník), tj. 10 let u Správce osobních údajů na území ČR. Dopravce uchovává údaje nezbytné pro doručení zásilek po dobu podle svých podmínek.

3) Vytvoření osobního účtu zákazníkem v systému eshopu samo o sobě nezakládá jakékoliv zpracování osobních údajů, pouze jejich uchování v rámci systému eshopu technickým zpracovatelem osobních údajů. Osobní účet zákazníka je vytvořen pouze za účelem vyššího komfortu zákazníka, pro usnadnění vypisování údajů v objednávce a pro přístup zákazníka ke stavům realizace jeho objednávek a pro přístup k historii jeho objednávek. Osobní účet zákazníka lze na vyžádání kdykoliv zrušit.

4) Marketingový důvod - pro účely informování zákazníků o novinkách v nabídce, o změnách v nabídce, případně o jiných skutečnostech souvisejících s nabídkou eshopu, je evidován pouze údaj emailová adresa, tento údaj je odděleně evidován od zákonných důvodů Správcem osobních údajů. Oprávnění evidence tohoto údaje a jeho zpracování Správcem vychází z vědomého souhlasu zákazníka s poskytnutím jeho emailové adresy pro účely zasíláné obchodních sdělení, který aktivně učinil na stránkách eshopu. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 3 let od jeho poskytnutí, případně do doby, dokud jej zákazník sám neodvolá. Poskytnutí souhlasu k marketingovým účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoliv odvolat. Pokud byla poskytnuta emailová adresa jako zákonný důvod (viz výše) a zákazníkem byla realizována objednávka šití výrobků a/nebo dodání výrobků , případně poskytnutí jiné služby zdarma, můžeme jej marketingově oslovit i na základě našeho oprávněného zájmu.

5) V žádném případě nejsou evidovány jiné údaje, než které jsou uvedeny ve výše uvedených odstavcích 1 až 4.

Nejsou shromažďovány, evidovány a ani zpracovávány jiné údaje, které by byly identifikovatelné s konkrétním subjektem údajů.

6) Soubory cookies

Technický a softwarový systém eshopu používá soubory cookies pro vyšší pohodlí návštěvníků eshopu a pro vyhodnocení statistických údajů, jejich popis je uveden na stránce Používání cookies H-DEKOR

7) Osobní údaje v rozsahu podle těchto podmínek nebudou předány třetím osobám, neuvedeným v části A těchto podmínek, osobní údaje, vzniklé na základě marketingových důvodů, mohou být použity správcem osobních údajů i pro jeho případné další obory činnosti.

8) Osobní údaje v rozsahu podle těchto podmínek jsou chráněny proti jejich zneužití příslušnými technickými a organizačními opatřeními u správce osobních údajů i u zpracovatele osobních údajů.

9) Při použití přímých platebních metod (např. GoPay a jiné podobné systémy) jsou citlivá data chráněna poskytovatelem těchto služeb, zpravidla zabezpečeným připojením a šifrovacím protokolem SSL.


C. Právo na smazání údajů z evidence a zpracování 

1) Subjekt údajů má právo “ kdykoliv být zapomenut“ , to znamená právo na smazání jeho osobních údajů. Toto se však bez výhrad týká pouze údaje emailové adresy, poskytnuté jako marketingový důvod (podle výše uvedeného) pro informování o novinkách v nabídce, o změnách v nabídce, případně o jiných skutečnostech souvisejících s nabídkou eshopu. Toto právo si subjekt údajů vyžádá prostřednictvím emailu, zaslaného na adresu info@h-dekor.cz
2) Smazání údajů vzniklých jako zákonný důvod - pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku (blíže Obchodní podmínky H-DEKOR), lze z důvodů plnění zákonné odpovědnosti za výrobek prodávajícím, po uplynutí 3 let od ušití a/nebo dodání objednaného zboží, zažádat emailem, zaslaným na adresu info@h-dekor.cz, o vymazání z evidence kontaktních údajů , to je emailové adresy a kontaktního telefonu, případně o smazání dodací adresy, pokud je tato odlišná od kontaktní adresy zákazníka. Adresa zákazníka jako zákonný údaj z důvodů daňových a účetních zákonů a předpisů, musí být zachována v rámci fakturace po dobu 10 let od ukončení daného zdaňovacího období, ve kterém bylo plnění podle objednávky nebo smlouvy poskytnuto.

Obdobně toto platí pro možnost smazání údaje kontaktní osoby zákazníka, pokud je tento podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku. Údaje o zákazníkovi - podnikateli musí být fakturačně uchovány po dobu 10 let od ukončení daného zdaňovacího období, ve kterém bylo plnění podle objednávky nebo smlouvy poskytnuto.

3) Informace o rozsahu evidovaných dat zákazníka - zákazník si může kdykoliv zažádat o poskytnutí údajů, jaké osobní data jsou evidována

4) Lhůta pro smazání údajů nebo pro zaslání emailem informace o rozsahu evidovaných dat je nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti emailem od zákazníka.

 

D. Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky mimo systém eshopu www.h-dekor.cz,   které jsou však mimo naši kontrolu. Nemůžeme být zodpovědní za porušení pravidel bezúhonnosti nebo obsah takovýchto webových stránek. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro usnadnění návštěvy našich webových stránek a vyhledávání informací ohledně témat, souvisejících s naší nabídkou.

 

E. Autorská práva

Obsah těchto webových stránek je chráněný autorským zákonem a je vlastnictvím společnosti H-DEKOR Halina Kotasová, IČO 76372821 - provozovatelem eshopu www.h-dekor.cz

F. Kontaktní údaje

provozovatele eshopu a veškeré další obchodní podmínky najdete na stránce ehsopu www.h-dekor.cz

 

 

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit stránku ve verzi pro počítač
Sklep internetowy Shoper.pl